За учители

Ръководство за учителя

Ръководството предлага четири идеи за интерактивни уроци, базирани върху експозицията. Уроците са по-подходящи за ученици от гимназиална възраст, както и за неформално образование извън училище.

Ръководство за учителя

 

Допълнителни материали

Материалите са свързани с теми от ръководството. Те са в удобен формат за разпечатване и размножаване.

Разгънат куб (празен)
Разгънат куб (Ненасилие)
Карта 1 (Един глас по-малко)
Карта 2 (Не се сервира бира на индианци)
Карта 3 (Парад на Ку Клукс Клан във Вашингтон)
Карта 4 (Елизабет Екфорд, Литъл Рок)