По пътя към равенствoто

В средата на 1950г. американците остават дълбоко разделени по отношение на въпроса за расовото равенство. Афро-американците настояват за влизане в сила на решението по делото Брау, но много хора бяха неподготвени за интензитета на съпротивата сред белите южнаци. Също така, защитниците на "южняшкия начин на живот" подценяват решителността на техните чернокожи съседи.

Афро-американската борба скоро се разпространява по цялата страна. Битката за десегрегация на училищата става част от широка кампания за социална справедливост. 50 години след решението по случая Браун, движението включва расови и етнически малцинства, жените, хората с увреждания и други групи, поставени в неравностойно положение.

School Segregation cartoon

Продължи >>>