Аргументите на поддръжниците на сегрегацията

Тезата на защитниците на сегрегацията се крепи на четири аргумента:

  • Конституцията не изисква бели и афро-американци да посещават едни и същи училища.
  • Социалното разделение на черни и бели е регионална традиция; щатите трябва да бъдат оставени свободно да регулират своите социални работи.

  • Сегрегацията не ощетява чернокожите.
  • Белите са проявили добра воля за да уеднаквят двете образователни системи. Но поради факта, че чернокожите деца все още живеят с последствията на робството, ще е необходимо време преди да са готови да се съревновават с белите деца в една и съща класна стая.

Продължи >>>