Пет общности промениха нацията

Когато Thurgood Маршал предприе мащабна атака срещу сегрегацията, Съединените Щати бяха много различни от днес. За някои бяли американци, промяната на отношението по расовия въпрос следваше поредицата от драматични събития в американската история - депресията, Втората световна война, интеграцията в бейзболната лига през 1947г. и десегрегацията в армейските части през 1948г. Но дълбоко вкорененото чувство за бялото превъзходство продължаваше да движи ежедневния живот.

В пет различни общности, афро-американци с различен начин на живот смело се обръщат в съда за да получат по-добри образователни условия за своите деца. Заедно с NAACP тези общности допринесоха за унищожаването на сегрегацията в Съединените Щати и трансформиране на американското общество.

Продължи >>>