Образованият гражданин

Американците вярват, че здравата демокрация зависи от свободния достъп до публично образование. Основателите на нацията подчертаваха, че образованото гражданство по-добре ще осъзнава своите права и ще подпомогне създаването на просперираща нация. Започвайки от началото на XIX век, федералното правителство и щатите насърчаваха създаването на публична образователна система, предимно под местен контрол.

За милиони граждани, американското движение за публично образование отвори нови възможности. Но милиони други бяха изключени поради тяхната раса и етнос. Сегрегираното образование бе замислено да ограничи тези цветнокожите деца до обслужваща роля в обществото и до втора ръка гражданство.

Гравюра на училищна стая, 1826-27г.
Училищни предмети от късния XIX и ранния XX век
Училищен звънец и ученическа плоча, XIX век

Продължи >>>