"Само за бели"

След Гражданската война милиони от бившите чернокожи роби се надяват, че ще се присъединят към по-широкото общество като пълноправни и равнопоставени граждани. Въпреки, че някои бели американци ги приемат, други изполват човешкото невежество, расизма и собствения интерес за да увековечат и разширят расовото разделение. От 1900 г. нови закони и стари навици на север и на юг създадоха сегрегирано общество, което направи цветнокожите американци граждани втора ръка.

В края на 70-те години на XIX в. Реконструкцията отива към своя край. В името на излекуването на раните между Севера и Юга, много бели политици изоставят каузата на защитата на афро-американците. В бившите щати на Конфедерацията и техните съседи местните правителства създават законодателна система, насочена към възстановяване на общество, основано на бялото превъзходство. Афро-американските мъже са легално отстранени от гласуването. Законодатество, известно като законите Джим Кроу разделят хората по цвят в училища, квартали, работни места и места за публични събирания.

Отнемане на правото на глас

Отхвърлянето на правото на чернокожите мъже да гласуват чрез законови трикове и насилие бе първата стъпка към отнемането на техните граждански права. Започвайки от 1890-те, южните щати въвеждат граматически тестове, такси за гласуване, сложна система за регистрация и накрая допускането само на бели кандидати на Демократическата партия, за да изключат чернокожите избиратели от изборния процес.

Законите се оказват много ефективни. В Мисисипи след 1890г, са регистрирани по-малко от 9,000 от общо 147,000 афро-американци във възрастта за гласуване. В Луизиана, където повече от 130,000 чернокожи избиратели са регистрирани в 1896г., броят спада до 1,342 през 1904г.

Квитанция за такса-гласуване

Таксите задължават гражданите да плащат за да гласуват. Те задържат много от бедните афро-американци, както и бедни бели, извън вота. Квинтанцията изложена тук е от Алабама.

Песнопойка на Джим Кроу

Тази песнопойка публикувана в Итака, щата Ню Йорк през 1839г, показва ранно изображение на герой от музикално шоу наречен Джим Кроу. От 1890-те изразът "Джим Кроу" започва да се използва за описание на закони и практики, целящи сегрегацията на афро-американците от останалите. Тези закони бяха замислени за да ограничат социалните контакти между белите и останалите групи и да лимитират свободите и възможностите на цветнокожите.

Рекламни карти

Обидните расови стереотипи бяха разпространени в американското общество. Те засилват дискриминизационните практики и закони, които подтискат американци от различен расов, етнически или религиозен произход. Рекламните карти от началото на XX век обрисуват разространените стереотипи за афро-американци, американци от китайски произход, евреи и американци от ирландски произход.