Обещанието за свобода

За бившите роби, свободата значеше край на боя с камшик, на продажбата на членове на семейството и на белите господари. Обещанието за свобода подразбираше надежда за самоопределяне, образователни възможности и пълни граждански права.

 
Позив за набиране на войници

В този позив за набиране на чернокожи от Гражданската война, афро-американците са показани като освободители на робите и носещи нова надежда за добро образование и продуктивен начин на живот.

 
Поправките на Реконструкцията

Конституцията на САЩ се допълва и променя чрез т.нар. "поправки". Поправките от ерата на Реконструкцията (периода от 1869 до 1877г.) са замислени за да разширят правата на афро-американците. Тринадесетата поправка (1865г.) отменя робството; Четиринадесетата поправка (1868г.) разширява равната защита от закона за всички граждани и Петнадесетата поправка (1870г.) гарантира, че правото на глас не може да бъде отказвано "на база на раса, цвят или предишно състояние на робство".

 

"Сега сме свободни. Какво искаме? Ние искаме образование, ние искаме защита, ние искаме работа, ние искаме добро заплащане за нея, но не повече или по-малко от който и да е друг... и тогава ще видите стъпканата раса за израства.."

Джон Адамс, бивш роб

Първото гласуване

Единственият начин да се гарантира свободата на предишните поробени афро-амерканци бе да им се даде пълната привилегия и отговорност на граждани. Правото на глас става критична стъпка в защитата на тяхните граждански свободи. То също бе и първата отнета тяхна свобода.

     
 
Първите чернокожи членове на Конгреса

По времето на Реконструкцията федералното правителство поема политическия контрол над бившите щати на Конфедерацията. Гласуванията в Юга избрат повече от 600 афро-американци в щатските законодателни органи и 16 члена на Конгреса на САЩ. Чернокожи и бели граждани създават няколко прогресивни щатски правителства, които се опитват да увеличат образователните възможности, гражданските и политическите права за всички.