Десегрегацията в Америка

За сайта

Този сайт е създаден от сдружение Свободен младежки център - Видин в резултат на проекта "Разделените не са равни", финансиран от Демократическата комисия на Посолството на САЩ. Неговата цел е да разкаже историята на десегрегацията на американското общество. Трябва да отбележим обаче, че представеното тук в никакъв случай не изчерпва тази голяма тема. Освен това експозицията е фокусирана в по-голяма степен върху десегрегацията на образованието, поради неговата важност и ключовото значение на делото Браун срещу Съвета по образование за интегрирането на публичните услуги в САЩ.

МЕНЮ

Разгледайте документи, снимки и видео материали, отразяваща борбата за равенство

Методически материали по темата, които могат да се ползват в гимназиален етап

Допълнителни ресурси в Интернет (на английски език)

Споделете впечатленията си от експозицията и мисли по темата "десегрегация"

Свържете се с нас


Други дейности по проекта

Свободен младежки център представя експозицията Северозападна България през 2008г. по следния (предварителен) график:

- 26 - 30 май - Видин (фоайе на Общински съвет);

- 03 - 06 юни - Враца (Младежки дом);

- 09 - 13 юни- Монтана (Младежки дом);

- 16 - 20 юни - Лом (мястото предстои да бъде уточнено).Плакат на проекта Диплянка